Regulamin

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy GKmeble24, działający pod adresem www.gkmeble24.pl, prowadzony jest przez firmę GKSYSTEMS KRZYSZTOF GALEWSKI  62-800 KALISZ Z ODDZIAŁEM 63-600 KĘPNO AL. MARCINKOWSKIEGO 12j
  NIP 6182000947, REGON 366985044. Sklep internetowy o którym mowa zwany dalej będzie Sklepem
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny internetowej www.gkmeble24.pl. jak również za pośrednictwem portali aukcyjnych, np. www.allegro.pl.OLX.
 3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli .
 4. Niniejszym regulamin stosuje się odpowiednio do umów zawieranych za pośrednictwem aukcyjnych portali internetowych, typu allegro.pl. Niniejszy regulamin w odniesieniu do tych portali zastosowanie ma w zakresie w jakim nie narusza on postanowień regulaminu tych portali. Stosowanie określenia, w dalszej części regulaminu, Sklep ma zastosowanie tak do domeny internetowej Sklepu jak także do właściwych aukcyjnych portali internetowych.
 5. Produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie produkty są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski. W zakresie uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie należy skontaktować się w formie telefonicznej lub elektronicznej ze Sklepem.
 6. Do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), doręczany Kupującemu po otrzymaniu przez niego towaru.

 

Składanie zamówień i płatności

 1. Zamówienia można składać poprzez:

a)      koszyk znajdujący się na stronach Sklepu,

b)      wysyłając zamówienie na adres:biuro@gkmeble24.pl

c)      telefonicznie, na numer telefonu 608-125-050

 1. Zamówienia w formie elektronicznej  mogą być składane przez całą dobę . Zamówienie telefoniczne mogą być składane w godzinach 8:00 – 19:00 w dni robocze. 
  Zamówienia składane w soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy są rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
 2. W wypadku zamówień telefonicznych Zamawiający potwierdza zamówienie poprzez sms lub e-mail .
 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia za pośrednictwem Sklepu  jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności określenie formy płatności oraz sposobu dostawy towaru i przesłanie do Sklepu - poprzez kliknięcie właściwej opcji. W przypadku wyboru płatności przelew lub wymagana jest zaliczka przez sprzedającego zamówienie liczmy od dnia zaksięgowania wpłaty.
 4.  Złożone zamówienie stanowi istotne postanowienie zawartej umowy.  W zależności od wybranej formy płatności może ona stanowić podstawę dla Kupującego do uiszczenia zaliczki bądź dokonania całkowitej zapłaty za zamówiony towar. Numer rachunku wykazany jest na stronie Sklepu w zakładce „o nas”.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia:
 • w razie niewypełnienia lub niepoprawnego wypełnienia formularza zamówienia,
 •  jeżeli zamówienie wzbudza wątpliwości pod względem wiarygodności zawartych w nim danych,
 •  jeżeli zaistniały inne obiektywne przyczyny, dla których realizacja zamówienia nie jest możliwa.
 • przelew bankowy,
 • raty  CREDIT AGRICOLE, 
 • gotówka  – przy odbiorze przez Kupującego.
 1. Sklep zastrzega sobie nadto, że w terminie 5 dni roboczych może odstąpić od wykonania zamówienia bez podania przyczyny.
 2. Do czasu potwierdzenia rozpoczęcia realizacji zamówienia Zamawiający może odstąpić od umowy.
 3. W wypadkach opisanych w pkt. 7 i 8 wszelka uregulowana należność na rzecz Sklepu podlega w całości zwrotowi. W razie odstąpienia od umowy po zaksięgowaniu zaliczki, uregulowana na rzecz Sklepu wpłata przepada.
 4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Cena ta wiąże zarówno Kupującego jak i Sprzedającego.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie zamówienia (w koszyku), po dokonaniu przez Kupującego wyboru produktu, formy dostawy oraz formy płatności.
 6. W zależności od rodzaju towaru możliwe są następujące formy płatności:

 

 1. Na żądanie Klienta wystawiana jest faktura VAT.
 2. Sklep zastrzega sobie, że z uwagi na specyfikę produktu, jako wykonywanego na indywidualne zamówienie, rzeczywiste parametry produktu mogą nieznacznie odbiegać od podanych w Sklepie. Dopuszczalne odstępstwa określa się na +/- 5% i spowodowane są one specyfiką produktu. Nadto zaznacza się, że różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych.

Koszt i czas dostawy

 1. Sklep dostarcza zamówione towary transportem własnym lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru pod adresem KĘPNO AL. MARCINKOWSKIEGO 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00. W takim przypadku prosimy o uprzednie uzgodnienie ze Sklepem terminu jego odbioru.
 2. Cena produktu nie obejmuje kosztów dostawy.
 3. Na życzenie kupującego możliwa jest dostawa towaru poza terytorium RP, przy czym koszty transportu kalkulowane są indywidualnie przy jednoczesnym uzgodnieniu z Kupującym. Dostawa możliwa jest do następujących krajów: Czechy, Niemcy, Holandia, Austria, Słowacja, Belgia. Wysyłka towaru poza terytorium RP odbywa się wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej wpłaty zaliczki zgodnie z pkt. 14.
 4. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia określony w dniach roboczych, nie mniej w wypadku nie wskazania terminu realizacji uważa się, że czas ten określono na 21 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronie Sklepu, Sklep skontaktuje się z Kupującym, aby poinformować o terminie realizacji zamówienia. W przypadku braku chęci dalszej realizacji zamówienia, Kupujący zobowiązany jest przesłać stosowną informację do Sklepu, co najmniej w formie e-mail. Przewidywany średni czas realizacji to 7 do 21 dni roboczych. Termin może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od firmy GKmeble24
 5. Przed wysyłką towaru Sklep skontaktuje się z Kupującym celem ustalenia szczegółowego terminu realizacji zlecenia.

 

Dostawa towaru, zwroty oraz reklamacje

 1. Przy odbiorze towaru – w obecności kierowcy, a przy dostawie przez kuriera - w obecności kuriera, prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki, w szczególności o sprawdzenie czy towar zgodny jest ze złożonym zamówieniem, a w razie jakichkolwiek niezgodności, jak również w przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki (wgnieciona lub rozdarta paczka), celem wyjaśnienia sprawy, należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze Sklepem pod numerem tel.  608-125-050 Stosowną informację należy przesłać również drogą elektroniczną (e-mail).biuro@gkmeble24.pl
  1. W przypadku uszkodzeń towaru w transporcie szczegóły tych uszkodzeń należy opisać w protokole sporządzonym z kurierem. Sklep zleci niezwłocznie odbiór uszkodzonego towaru od Kupującego i wdroży dalszą procedurę mająca na celu wyjaśnienie sprawy.
  2. W przypadku stwierdzenia fabrycznej usterki, należy złożyć reklamację:
 • wypełniając formularz reklamacyjny dostępny TUTAJ - należy podać PEŁNE dane dotyczące wadliwego produktu (wypełnić wszystkie pola formularza),
 • osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: ul.  KĘPNO AL. MARCINKOWSKIEGO 12
 • pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: GKmeble24,63-600 KĘPNO AL. MARCINKOWSKIEGO 12 j
 1. Sklep niezwłocznie przekaże powyższe zgłoszenie do gwaranta uruchamiając procedurę mającą na celu wyjaśnienie sprawy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji prosimy o prawidłowe zabezpieczenie towaru, aby uchronić go przed ewentualnym uszkodzeniem czy zniszczeniem, do momentu zakończenia postępowania reklamacyjnego.  
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – Kupujący, będący Konsumentem w świetle art. 22¹ kodeksu cywilnego, ma nadto prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni liczonym od dnia wydania towaru poprzez złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku prosimy dołączyć otrzymany dokument sprzedaży. Po odstąpieniu od umowy to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Zwrotowi podlega towar pełnowartościowy i nie noszący znamion używania. Z uwagi na specyfikę towaru produkt podlega zwrotowi wyłącznie w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu bez wyraźnych uszkodzeń (rozdarć, pęknięć, wgnieceń, rys itp.), kompletny oraz posiadający parametry techniczne właściwe dla danego towaru. Rozliczenie finansowe z Kupującym nastąpi w takiej formie w jakiej była dokonana płatność.
 3. Zwrotowi nie podlega nigdy, nie zależnie od podmiotu będącego jego nabywcą, towar będący uszkodzonym z winy Kupującego. 
 1. Sklep oświadcza, że większość sprzedawanych przez niego produktów wykonywana jest na indywidualne zamówienie, a ich produkcja rozpoczyna się po złożeniu zamówienia i opłaceniu zaliczki. Produkty wskazane w sklepie internetowym Sklepu lub wystawione na aukcjach typu allegro, są przykładowymi produktami, a rozpoczęcie prac dotyczących ich  wykonania odbywa się w momencie zaksięgowania zaliczki przez Sklep. W związku z tym zamówione produkty mogą, jako świadczenia o charakterze indywidualnym, nie podlegać zwrotowi. W wypadku gdy produkt nie ma charakteru indywidualnego, tzn. został już wyprodukowany i znajduje się na stanie magazynowym Sklepu, stosowna informacja znajduje się w opisie produktu. W celu pozyskania informacji czy dany produkt ma charakter indywidualnego i tym samym czy będzie podlegał zwrotowi zgodnie z powołaną wyżej ustawą, przed złożeniem zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem.
 2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz kosztów wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu.
 3. Czas terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego towaru, partii lub części.
 4.  Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.
 5.  Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:
  -    pocztą na adres korespondencyjny: GKmeble24,63-600 KĘPNO AL. MARCINKOWSKIEGO 12 j
  -    mailowo na adres: .biuro@gkmeble24.pl
 6.  W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ustępu 13 i 14 niniejszego paragrafu.
 7.  Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8.   Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9.   Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
 10.  Bezpośrednie koszty zwrotu towaru obciążają Kupującego, a wysokość tych kosztów jest uzależniona od gabarytów odsyłanego towaru. Wysokość tych kosztów jest ustalana indywidualnie. 
 11.  Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 •  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 1. Koszty zwrot towaru zgodnie z zapisami pkt. 5 do 7 ponosi:
 • jeżeli wysyłka odbywała się na koszt Sklepu – Kupujący
 •  jeżeli wysyłka odbywała się na koszt Kupującego – Sklep (opłata zostanie doliczona do zwracanej kwoty)
 1. Wszelkiego rodzaju korespondencję, przesyłki prosimy kierować pod adres:GKmeble24,63-600 KĘPNO AL. MARCINKOWSKIEGO 12 j .  

 

 

 1. Kontakt telefoniczny z Działem Reklamacji:        608-125-050.   biuro@gkmeble24.pl
 2. Nie przyjmujemy przesyłek nadesłanych do nas za pobraniem, dlatego prosimy o wcześniejsze uzgodnienie nadania przesyłek.

Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową

 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sklepu o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Klient w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, zobowiązany jest do przesłania zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodności towaru z umową.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby na znaczne niedogodności, Sklep na żądanie Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
 1. Korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta. Sklep oświadcza, że możliwe jest pośrednictwo Sklepu w zakresie przekazania reklamacji jak również ewentualne dalsze pośrednictwo w korespondencji.
 2. Korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego wobec Sklepu w związku z niezgodnością towaru z umową.
 3. W zakresie w którym nie narusza to postanowień pkt. 1 do 5 zastosowanie mają pozostałe zapisy niniejszego regulaminu dotyczące reklamacji.

 W przypadku stwierdzenia, że elementy są uszkodzone, nie należy samodzielnie skręcać mebli . W przeciwnym razie reklamacja zostanie automatycznie odrzucona.

Świadczenie usług drogą elektoniczną

 1. Administracją Sklepu zajmuje się Sprzedawca. Wszelkie prawa do Sklepu, jego domeny internetowej, nazwy, szaty graficznej, zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu, a także wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronie Sklepu, jest własnością Sprzedawcy, a Kupujący może z nich korzystać tylko w sposób zgodny z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2.  Za pośrednictwem Sklepu są świadczone usługi elektroniczne umożliwiające przeglądanie i odtwarzanie zawartości Sklepu oraz składanie zamówień na Towary, a także usługa newslettera. Korzystanie z ww. usług jest bezpłatne.
 3.  Newsletter jest to usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu Kupującemu cyklicznych informacji o aktualnych promocjach i Towarach dostępnych w Sklepie. Newsletter jest przesyłany w formie listu elektronicznego, wyłącznie za zgodą Kupującego, na adres mailowy podany przez Kupującego.
 4.  Umowa o zawarcie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą:
 • dokonania rejestracji w Sklepie i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego – dla Kupujących zarejestrowanych w Sklepie,
 • z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu przez Kupującego – dla Kupujących niezarejestrowanych w Sklepie,
 • w przypadku usługi newslettera – z chwilą aktywowania przez Kupującego subskrypcji newslettera poprzez zaznaczenie okienka „Zapisz się do newslettera” w formularzu rejestracji, a także zaakceptowania Regulaminu.
 1.  Rejestracja w Sklepie i utworzenie Konta umożliwia Kupującemu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu niedostępnych dla niezarejestrowanych klientów, takich jak dostęp do informacji o historii i szczegółach złożonych zamówień, wystawionych rachunkach, przysługujących rabatach oraz o wysyłanych powiadomieniach, a także umożliwia wygodne aktualizowanie danych Kupującego, podanych podczas rejestracji.
 2.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez podawania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym.  W tym celu Kupujący powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu. a w przypadku posiadania przez Kupującego zarejestrowanego konta w Sklepie lub korzystania z usługi newslettera, wystarczy odznaczyć korzystanie z newsletera lub wysłanie emaila z informacją o usunięcie konta.
 3.  Rozwiązanie przez Kupującego umów o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na ważność umów kupna/sprzedaży Towarów zawartych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 4.  Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz włączoną obsługą plików typu cookies, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5.  Sprzedawca informuje, że niedopuszczalne jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Kupujących, za pośrednictwem Sklepu, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, a także podejmowanie przez Kupujących czynności, które mogłyby destabilizować lub zakłócać działanie Sklepu lub utrudniać dostęp do Sklepu Sprzedawcy lub innym Kupującym.
 6.  W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu.
 7.  Sprzedawca informuje, że Sklep wykorzystuje pliki typu cookie’s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Kupujących, w tym aby umożliwić Kupującym zapamiętanie danych logowania, utrzymywać rozpoczęte sesje przez Kupujących, a także w celu tworzenia statystyk oglądalności materiałów zamieszczonych w Sklepie oraz badania preferencji Kupujących.
 8.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Sklepu spowodowane działaniem siły wyższej, awarią łączy lub sprzętu nienależącego do Sprzedawcy, a także wywołane niedozwoloną ingerencją Kupujących.

Postanowienia końcowe

 1. Podane ceny są kwotami brutto i zawierają należy podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy oraz zdjęcia towarów umieszczonych w Sklepie były zgodne z rzeczywistością, a oferta aktualizowana była na bieżąco.
 3. Wszystkie informacje, materiały wizualne, znaki towarowe producentów są chronione prawami autorskimi. Są one wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu promocji i sprzedaży  właściwych produktów.
 4. W wypadku gdy mowa jest o umieszczeniu jakichkolwiek danych w formularzu zamówienia lub zamówieniu, dla zamówień składanych w formie e-miał, informacje te bądź dane należy umieścić w wiadomości e-mail
 5. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie.

 

Reklamacje i zwroty

W przypadku stwierdzenia fabrycznej usterki, należy złożyć reklamację:

a) wypełniając formularz reklamacyjny dostępny ........... - należy podać PEŁNE dane dotyczące wadliwego produktu (wypełnić wszystkie pola formularza),
b) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: 63-600 KĘPNO AL. MARCINKOWSKIEGO 12J
c) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: GKMEBLE24 63-600 KĘPNO AL. MARCINKOWSKIEGO 12J

Towar niezgodny z Umową należy bezpiecznie zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które klient otrzymał przy zakupie. Do przesyłki prosimy też dołączyć oryginał paragonu fiskalnego lub kopię faktury oraz opis usterki. Po spakowaniu towaru wraz z opisem i dowodem wpłaty proszę powiadomić sprzedawcę, aby mógł zamówić przewoźnika w celu odebrania wadliwego towaru. Ujawnione w okresie odpowiedzialności sprzedawcy wady będą usuwane po ustaleniu terminu z producentem. Towar po naprawie wysyłamy na koszt sprzedającego. W przypadku braku możliwości usunięcia wady produkcyjnej towar zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku gdy jest on już niedostępny sprzedający zwróci pieniądze.
W okresie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez kupującego.

UWAGA Jeśli w trakcie dostawy lub po odbiorze zauważycie Państwo uszkodzenia mechaniczne towaru (obicia, zarysowania, załamania, zgniecenia itp.) prosimy  nie montować wyżej uszkodzonych elementów.

Odstąpienie od umowy

1.   Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz kosztów wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu.
2.  Czas terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego towaru, partii lub części.
3.  Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.
4.  Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:
-    pocztą na adres korespondencyjny:GKMEBLE24 63-600 KĘPNO AL. MARCINKOWSKIEGO 12J

-    mailowo na adres: biuro@gkmeble24
5. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7 niniejszego paragrafu.
6.  Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.  Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
9.  Bezpośrednie koszty zwrotu towaru obciążają Kupującego, a wysokość tych kosztów jest uzależniona od gabarytów odsyłanego towaru. Wysokość tych kosztów jest ustalana indywidualnie. 
10. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
   a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
12. Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 Do pobrania

1. Załącznik: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - OŚWIADCZENIE

2. Załącznik: Wzór formularza zwrotu towaru - FORMULARZ

 

Facebook